ELEKTRONISK NØKKELSYSTEM FOR BORETTSLAG OG SAMEIER

 

Salto er et brukervennlig og moderne låsesystem som gjør hverdagen enklere og tryggere for alle beboere.

Hvorfor bytte til elektronisk nøkkelsystem?

  • Kostnadsbesparende over tid
  • Systemet administreres av Trygge Rom AS om dette er ønskelig
  • Alle nøkkelbrukker har en unik ID
  • Ved tap av nøkkelbrikke, sperres gammel brikke automatisk når ny brikke er aktivert
  • Styret bestiller enkelt nye brikker via e-post til vår systemavdeling