Berøringsfrie dører

Mange vegrer seg for å ta i dørhåndtak i disse coronatider. Ved å montere automatisk døråpner, er din bedrift med på å begrense smitten.

Dørautomatikk kan, i de aller fleste tilfeller, monteres på allerede eksisterende dører. Kostnaden blir derfor ikke så stor som man kanskje tenker seg.

Døren åpnes da ved hjelp av berøringsfri sensor eller åpnerknapp, og kan i tillegg settes i “låst funsjon” når det måtte være nødvendig.

Dørautomatikk kan monteres på både dører med elektroniske og mekaniske låser.

Minsker slitasje

Ved å montere automatisk døråpner/dørlukker, vil selve døren og området rundt utsettes for mindre slitasje. Vedlikeholdskostnadene på lås og dørhåndtak vil dermed bli langt lavere.

dorautomatikk

Dørautomatikk

dorautomatikk

Berøringsfri åpnerknapp

dorautomatikk

Åpner-sensor

Ønsker du mer informasjon om produktene vi bruker, kan du besøke vår leverandør ved å klikke på logoen under.

Gratis befaring

Vi kommer gjerne på en befaring og ser på mulighetene for din/dine dører. Du vil da innen kort tid motta et skriftlig tilbud fra oss og samtidig få et estimat på når eventuelt arbeidet kan utføres. 

Trygge Rom As tilbyr gratis befaring i hovedsaklig; Asker, Bærum og Oslo Vest. 

Automatisk døråpner