Låsbua til Trygge Rom – 16 år

Låssenteret AS kjøpte i slutten av september alle aksjene i Trygge Rom og overtok med dette driften av selskapet med umiddelbar virkning. 

Dette oppkjøpet vil ikke få noen praktiske konsekvenser for deg som kunde. Vi fortsetter med med de samme ansatte, så ingen endringer i kundekontakt etc.

Det nye navnet på Trygge Rom blir nå Låssenteret Trygge Rom.

Trygge Rom

Flere artikler

Automatisk døråpner

Dørautomatikk

Covid 19 har gjort oss mer forsiktige når vi ferdes i det åpne samfunn vi lever i. Vi er oppmerksomme på hvem vi er sammen

Sov med åpent vindu i sommer Sommervarmen har kommet og vi ønsker å sove trygt med åpent vindu. 

Sov med åpent vindu

Sov med åpent vindu i sommer Sommervarmen har kommet og vi ønsker å sove trygt med åpent vindu. Har du vinduer på bakkeplan som du

Personvern og cookies