Pga korona-viruset er det lite trafikk i butikken på Rud.
Vi velger da å bare ha oppe 7-16 mandag til fredag. Lørdag stengt.
til annen informasjon er gitt.