Serviceavtale Borettslag

Vi er alle avhengige av at døren fungerer som den skal. Vi ser ofte at våre kunder kontakter oss alt for sent for å få utbedret skader som har oppstått.

I et sameie/borettslag bor det mange mennesker, og dørene med låsfunksjoner er utsatt for ekstrem belastning.

Ved å tegne serviceavtale med oss, bidrar dere til at både dører og låsinstallasjoner får lengre levetid. Samtidig minsker faren for at akutte problemer oppstår og at kostnadene holdes nede.

Punktene i en serviceavtale kan variere fra bygg til bygg, men punkter som “rensing – smøring – justering – testing” er som oftest med.

 

serviceavtale borettslag

Trygge Rom tilbyr serviceavtaler til alle våre kunder. Intervallet på servicen bestemmer dere selv, men vi har en god oppfatning av hvor ofte de enkelte produktene bør ses på. 

Etter endt service, oversendes kopi av servicerapport. Denne inneholder alle servicepunkt (dører) og hva som er utført. I tillegg til dette, legger vi inn en kommentar om hva som eventuelt bør byttes og hvorfor. Vi holder rede på når neste service skal utføres, og dere blir da kontaktet av oss for å avtale tid.

 

Trygge Rom AS utfører montasje og service hovedsakelig i Asker, Bærum og Oslo Vest.