YALE DOORMAN – HELE NORGES KODELÅS

Her har vi samlet noen punkter som er viktige i forbindelse med montering / vedlikehold av Yale Doorman. Trygge Rom AS kan utføre justeringer og vedlikehold på sluttstykket dersom forbrukeren ikke ønsker å utføre dette selv. Vi gjør oppmerksom på at et slikt oppdrag faktureres kunden.


Viktig informasjon - ferdigmontert Yale Doorman Boliglås

Yale Doorman har på kort tid blitt favorittlåsen til mange. Låsen kommer i “gjør-det-selv” emballasje og er for mange en grei monteringsoppgave. Tilhører du ikke denne gruppen, og føler deg usikker på oppgaven, kan Trygge Rom montere for deg for kr. 5990,- (inkl. låsen). Vi selger både låsen i “løsvekt” og som en ferdig-montert-pakke. Yale Doorman kommer i hvit, sort og sølv utførelse.

Forutsetninger for 5 års garanti / reklamasjon

 • Batterier byttes når låsen gir beskjed om dette
 • Sluttstykke justeres løpende dersom karm/dørblad flytter seg j.f temperatursvigninger. Sluttstykke kan få behov for å justeres lengre inn i karmen eller nærmere låsen. Sluttstykke kan også få behov for å flyttes lengre inn eller lengre ut.
 • Sperrefallen smøres med egnet låsfett hvert halvår
 • Sluttstykket smøres med egnet låsfett hvert halvår
 • Kunden har selv ikke foretatt programmeringsendringer som har ført til at låsen ikke fungerer tilfredsstillende.
 • Låsen skal ikke monteres i umiddelbar nærhet av saltvann som kan påvirke låsens elektriske eller mekaniske levetid
 • Låsen blir ikke feilaktig anvendt eller montert på næringsbygg med en høy bruksfrekvens. (Normal bruk er 5-10 åpninger pr dag)
 • Produktfeil eller andre mangler på produktet blir kommunisert til trygge rom innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget. Gjøres ikke mangelen gjeldende innen rimelig tid mister forbruker retten til å gjøre mangelen gjeldene. 

Forutsetninger for monteringsprisen som er oppgitt

 • Døren befinner seg i området Asker/Bærum. Eget tillegg for montering i Osloområdet.
 • Døren har lås/beslag i dag av nyere skandinavisk standard
 • Døren har ikke profiler eller andre pyntelister som hindrer effektiv montasje av produktet
 • Det er ikke behov for spesialsluttstykke 1487-1 el 1487-3. Dette vil eventuelt komme i tillegg til oppgitt pris
 • Det er ikke behov for utbygningsplater for sluttstykke. Dette vil eventuelt komme i tillegg til oppgitt pris.
 • Låsen skal ikke tilknyttes alarmsystem eller annet eksternt system.
 • Kunden er tilstede for å gjennomgå opplæring i bruk og vedlikehold av produktet.
Spørsmål om Yale Doorman?